Büyük Veri (Big Data) Nedir?

Büyük Veri (Big Data) Nedir, Neden Önemlidir?

Artık toplumumuzu büyük veri analitiği olmadan hayal etmek imkansız. Örneğin, pek çok şirket ve kurum, farklı derecelerde başarı elde etse de şimdiden büyük veri uygulamaları geliştirmiştir. Sosyal medya, IoT sensörleri gibi çeşitli platformlar ve teknolojiler her zaman veri üretir ve bu verileri bilgilere dönüştürmek bir hayli zordur.

Şirketlerin sahip olduğu verilerin yanı sıra akıllı sayaçlar, internete bağlı kamyonlar, uçak motorları, akıllı saatler, buzdolapları ve daha fazlası günümüzde veri üretir. Bu gerçek zamanlı verilere IoT büyük veri denir, çünkü büyük miktarda işlenmemiş veri içerirler. Bu verilerin bir analiz sunması ve değerlendirilebilmesi için işlenmesi gerekir. Fakat büyük veri (Big Data) sadece insan beynini değil bilgisayar programlarının analiz etmesini neredeyse imkansız hale getirecek kadar büyük miktarda verilerdir. Peki bu büyük veri tam olarak nedir? Ne işe yarar?

Büyük Veri Nedir ve Neden Önemlidir?

Büyük veri, çok büyük yapılandırılmamış ya da yapılandırılmış verilerdir ve analiz edilmesi en karmaşık olanıdır. Bunun için büyük miktarda yapılandırılmamış veriyle çalışabilen gelişmiş büyük veri teknolojisine ve büyük veri araçlarına ihtiyacınız vardır. Toplanan veri miktarı ise sürekli artar. Bunun nedeni ise internet kullanımının yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımıdır. Büyük veri kısaca, giderek daha fazla verinin kaydedilmesi ve daha fazla yerde ve zamanda kullanılabilir hale gelmesinin bir sonucudur. Kaynakları çeşitlidir, çünkü verilerin yapılandırılmış olup olması fark etmeksizin her elde edilen veri büyük verinin bir parçasıdır.

Tüm bu farklı veri türleri arasında bağlantı kurabilmek size pazar fırsatları, müşteri davranışları ve sektördeki gelişmeler hakkında yeni bilgiler verebilir. Aynı zamanda sosyal, ekonomik, finansal, ticari veya politik trendler hakkında bilgiler de edinebilirsiniz. Çünkü sonuç tamamen verileri nasıl analiz ettiğinize bağlıdır. Büyük veri, çok sayıda farklı kaynaktan büyük miktarda veriden bilgi çıkarmak ile ilgilidir.

Büyük Veri’nin 5V’si Nedir?

Büyük veri birçok farklı kaynaktan elde edilen ve genellikle şu beş özellikle tanımlanan verilerin toplamıdır. hacim (volume), değer (value), çeşitlilik (variety), hız (velocity) ve doğruluk(veracity).

· Hacim (Volume): Verileri gerçekten büyük veri olarak kabul edip edemeyeceğinize karar verecek olan verilerin hacmidir. Dolayısıyla ‘Hacim’, ‘Büyük Veri’ ile uğraşırken her zaman dikkate almanız gereken bir özelliktir.

· Çeşitlilik (Variety): Çeşitlilik, heterojen kaynakları ve yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olabilen verilerin doğasını ifade eder. Pek çok cihazdan farklı dillerde veri toplanır. Bu nedenle verilerin formatları farklıdır.

· Hız (Velocity): Veri oluşturma hızı olarak ifade edilir. Bir verinin Big Data olarak kabul edilmesi için iş süreçleri, uygulama günlükleri, ağ ve sosyal medya siteleri, sensörler, mobil cihazlardan gelen ve sürekli büyüyen verilerin işlenme hızının da artması gerekir.

· Doğruluk (Veracity): Veri güvenliği, büyük veri yönetimi konusunda en önemli bileşenlerden biridir.

· Değer (Value): İşlenen veriler bir amaca hizmet ettiği sürece değerlidir. Bu nedenle veriler işlendikten sonra bir bilgi vermesi ya da analiz sunması gerekir. Veri analizlerinin doğru kurgulanması da oldukça önemlidir.

Ayrıca ek olarak değişkenlik özelliği de dikkate alınabilir:

Değişkenlik: şirketlerin yakalamak, yönetmek ve analiz etmek istediği verilerin değişen niteliği – örneğin, duygu veya metin analizinde, anahtar kelime veya ifadelerin anlamındaki değişimle

‍Büyük Verinin Özellikleri Nelerdir?

Büyük veri, bilgi ve iletişim teknolojileri sistemleri, akıllı cihazlar (IoT veya nesnelerin interneti) ve web siteleri, arama motorları, web mağazaları ve sosyal medya gibi çevrimiçi etkinlikler yoluyla elde edilen veri miktarındaki muazzam artışı ifade eden bir şemsiye terimdir. Dijital veri biçiminde üretilen her şey bu şemsiye terime dahildir. Veriler, tablo benzeri yapılarda (SQL veritabanları gibi) depolanabiliyorsa, yapılandırılmış verilerdir. Diğer tüm verilerin kendine özgü özellikleri vardır ve genellikle standart bir tablo benzeri veri tabanına kaydedilmesi kolay değildir. Bunlar ise yapılandırılmamış verilerdir. Büyük verinin özellikleri ise şunlardır:

· Veri miktarı çok büyüktür.

· Pek çok yararlı bilgi içerir.

· Hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilerden oluşur.

· Nispeten hızlı bir şekilde erişilebilir ve analizler/sonuçlar için kullanılabilir olmalıdır.

Büyük Veri Neden Önemlidir?

Eğilimleri, gelişmeleri ve belirli kilit rakamları zamanında bilmek, pratik olarak tüm ticari, ekonomik, sosyal veya politik alanlarda karar vermeniz için size rehberlik eder. Değişen davranışları veya yeni durumları zamanında tahmin etmenizi sağlar. Geçmişte yapılması gereken eş zamanlı araştırmaların önüne geçer. Serbest bırakılan ve otomatik sistemlerde saklanabilen büyük miktarda veri sayesinde bu araştırmalara artık gerek yoktur. Büyük veri, istenen yönetim bilgilerini de içerir. Ek iş analitiği veya iş zekası araçları, bu bilgilerin mevcut verilerden elde edilmesini sağlar.

Şirketinizin veya kurumunuzun çok daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilecek büyük verilerde genellikle çok sayıda bilgi gizlidir. Normal veri analiziyle keşfedemeyeceğiniz pek çok bilgiye erişebilir, verilere farklı açıdan bakarak yeni fikirler edinebilirsiniz. Kısaca bir büyük veri çalışması yürüttüğünüzde size rekabet avantajı sağlayabilecek veya hizmetlerinizin kalitesini önemli ölçüde artırabilecek yeni bilgilerle karşılaşırsınız.

Büyük Veri Nasıl Kullanılır?

İşletmeler, büyük verileri kullanmadan önce, çok sayıda konum, kaynak, sistem, sahip ve kullanıcı arasında nasıl aktığını düşünmelidirler. Geleneksel, yapılandırılmış verilerin yanı sıra yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış verileri içeren bu “büyük veri yapısının” sorumluluğunu üstlenmenin beş temel adımı vardır:

Bir büyük veri stratejisi belirleyin.
Büyük veri kaynaklarını tanımlayın.
Verilere erişin, yönetin ve depolayın.
Verileri analiz edin.
Veriye dayalı kararlar alın.

Büyük Verinin Faydaları Nelerdir?


Büyük veri işlemenin büyük ya da küçük fark etmeksizin tüm şirketlere, kuruluşlara ve hatta hükümetlere de pek çok faydası vardır. Bu faydalar ise şöyle sıralanabilir:

· Ürünleri iyileştirmek veya yeni ürünler geliştirmek için ideal veriler içerir.

· Google, Bing ya da Yandex gibi arama motorları verilerinden Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlardan sosyal verilere erişim, kuruluşların iş stratejilerini geliştirmelerini sağlar.

· Müşteri geri bildirimlerine yönelik klasik sistemlerin yerini büyük veri teknolojilerinden yararlanan yeni sistemler alır. Yeni sistemler süreçleri otomatikleştirir ve daha net analizler sağlar. Böylece tüketici tepkilerini okuyabilir ve değerlendirebilirsiniz.

· Finansal riskleri daha iyi tahmin etmek mümkündür. Ürün ya da hizmetin risklerini erken tespit edebilirsiniz.

· Yeni uygulamalarla, veri ambarına hangi verileri dahil etmek istediğimizi bilmeden önce, yeni verilerin geçici olarak depolanması için büyük veri teknolojilerini kullanabilirsiniz.

· İş uygulamalarının büyük veri teknolojileri ve veri ambarı çözümleriyle entegrasyonu, burada depoladığınız ‘gerçek zamanlı verilerin’ yüklenmesine yardımcı olabilir.

· Dolandırıcılıkların tespit edilmesine olanak tanır.

Büyük Veri Kullanım Örnekleri

Kamu sektöründeki büyük veri uygulamaları bir hayli fazladır. Bunun sebebi ise kamusal alanın kendisinin oldukça büyük olmasından kaynaklanır. Kabaca eviniz, ofisiniz ve diğer yerler arasında bulunan her şey kamusal alana ve verilere dahildir. Bununla birlikte alan ne kadar büyük olursa olsun drone ile kamera kullanarak da otomatik olarak fotoğraf ve video görüntüleri oluşturmak artık çok kolaydır. Örneğin, ağaçların hasta olup olmadığını, bahçelerin temizlenip temizlenmediğini ve yabani otların çok yüksek olup olmadığını gösteren fotoğraflar elde edilebilir. Ayrıca fotoğraflar, park yerlerinin geçerli bir izin belgesi olmadan araçlar tarafından işgal edilip edilmediğini veya açık alandaki nesnelerin tamir durumunu da gösterir.

Büyük veri sağlık hizmetlerinin sayısız örneği de vardır. Sağlık hizmetlerinde, örneğin uzmanların hastalıkları erken bir aşamada keşfedebileceği büyük veri analizlerini kullanmak giderek daha yaygın hale gelir. Gemi yapmak emek gerektiren yoğun ve maliyetli bir süreçtir. Ancak iyi bir planlamanın maliyetler üzerinde çok büyük bir olumlu etkisi vardır. Tersane, üretim sürecindeki tüm adımları dijitalleştirmek gecikme durumunda hangi süreçlerin ilerleyebileceğini ve hangi süreçlerin devam edemeyeceğini belirleyebilir. Büyük veri uygulaması sayesinde personelin daha verimli ve disiplinli çalışması iş süreçlerini daha iyi yönetmenize olanak tanır ve maliyet tasarrufu sağlar.

Herhangi bir şirkette ya da fabrikada cihazlara yerleştirilen sensörler, bakım zamanlarını tahmin edebilir ve arızaların, maliyet kaybının önüne geçebilir. Büyük veri nasıl kullandığınıza bağlı olarak pek çok fayda sağlar ve her sektör içinde değişen örnekler vardır. Siz de kendi şirketiniz ya da kuruluşunuz için mali tasarruf sağlamak, müşteri memnuniyetini artırmak, ürün geliştirmek, iyi bir piyasa araştırması ile hizmet sunmak isterseniz Komtaş’ın sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir