2024 Okul Öncesi Eğitim Programında Yapılan değişiklikler

2024 yılından itibaren uygulanmaya başlayan yeni okul öncesi eğitim programında birçok önemli değişiklik yer alıyor. Bu değişikliklerin temel amacı, çocukların gelişimini daha iyi desteklemek ve onları ilkokula daha iyi hazırlamak.

Programın Temel Amaçları:

 • Çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve fiziksel gelişimlerini desteklemek
 • Çocukların meraklarını ve öğrenme isteklerini teşvik etmek
 • Çocukların problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek
 • Çocukların ilkokula hazır olmalarını sağlamak

Programdaki Değişiklikler:

 • Kazanımlar ve Göstergeler: Programdaki kazanımlar ve göstergeler gözden geçirilerek güncellendi. Yeni kazanımlar, çocukların 21. yüzyılın becerilerini de kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlandı.
 • Etkinlik Tabanlı Öğrenme: Yeni program, etkinlik tabanlı öğrenmeye odaklanıyor. Bu sayede çocukların aktif katılımı ve öğrenmeye olan ilgisi artırılıyor.
 • Gelişim Alanları: Programdaki gelişim alanları yeniden düzenlendi ve “Benlik ve Sosyal Gelişim”, “Dil ve İletişim Gelişimi”, “Bilişsel Gelişim”, “Sanatsal Gelişim”, “Fiziksel Gelişim” ve “Oyun” olarak belirlendi.
 • Proje Çalışmaları: Yeni programa proje çalışmaları eklendi. Proje çalışmaları ile çocukların araştırma, problem çözme ve iş birliği becerileri geliştiriliyor.
 • Teknoloji Kullanımı: Yeni programda teknoloji kullanımına daha fazla yer veriliyor. Çocukların teknolojiyi bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmaları için gerekli beceriler kazandırılıyor.
 • Değerler Eğitimi: Yeni programa değerler eğitimi de eklendi. Çocuklara saygı, sevgi, dürüstlük, hoşgörü gibi değerler kazandırılıyor.

Değişikliklerin Faydaları:

 • Yeni programın çocukların gelişimini daha iyi desteklemesi ve onları ilkokula daha iyi hazırlaması bekleniyor.
 • Yeni programın çocukların meraklarını ve öğrenme isteklerini teşvik etmesi ve problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmesi bekleniyor.
 • Yeni programın çocuklara 21. yüzyılın becerilerini de kazandırması bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir