eğitim fakültelerinin görevleri

Eğitim fakülteleri, öğretmen yetiştiren fakültelerdir. Bu fakültelerde, öğrencilere eğitim bilimleri, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme gibi konularda eğitim verilmektedir. Eğitim fakülteleri, öğrencilerini, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış, nitelikli öğretmenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim fakültelerinin görevleri, şunlardır:

  • Öğrencilere, eğitim bilimleri, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim vermek.
  • Öğrencileri, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış, nitelikli öğretmenler olarak yetiştirmek.
  • Öğrencileri, araştırmacı ve yenilikçi öğretmenler olarak yetiştirmek.
  • Öğrencileri, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere yönlendirmek.
  • Öğrencileri, mesleki ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek.

Eğitim fakülteleri, Türkiye’nin en önemli fakültelerinden biridir. Bu fakültelerde eğitim almak, öğrencilere çok değerli bir donanım kazandırmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir