İslam ve Mezhepler

İslam, Hz. Muhammed’in peygamberliği ile ortaya çıkan ve dünyanın en yaygın dinlerinden biridir. İslam’ın temel inançları, Allah’ın birliği, Hz. Muhammed’in peygamberliği, Kur’an’ın kutsallığı ve ahiret inancıdır.

İslam, iki ana mezhebe ayrılır: Sünnilik ve Şiilik. Sünnilik, İslam’ın en büyük mezhebidir ve Müslümanların yaklaşık %85’i Sünnidir. Şiilik, İslam’ın ikinci büyük mezhebidir ve Müslümanların yaklaşık %15’i Şiidir.

Sünnilik ve Şiilik, bazı temel konularda farklı görüşlere sahiptir. Örneğin, Sünniler, Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifeliğin seçimle belirleneceğine inanırken, Şiiler, Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifeliğin Hz. Ali’nin hakkı olduğuna inanmaktadır.

Sünnilik ve Şiilik, İslam’ın iki ana mezhebidir ve her iki mezhebin de kendi inanışları ve uygulamaları vardır. Sünnilik ve Şiilik, İslam’ın zengin kültürel ve tarihi mirasının iki önemli parçasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir