KVKK Kişisel verileri koruma kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6698 sayılı Kanun, Türkiye Cumhuriyeti’nde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel kuralları düzenleyen bir kanundur. 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

KVKK’nın amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KVKK, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere bir dizi yükümlülük getirmektedir. Bu yükümlülükler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemek.
  • Kişisel verileri işlendikleri amaçla sınırlı olarak kullanmak.
  • Kişisel verileri doğru ve güncel tutmak.
  • Kişisel verileri mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklamak.
  • Kişisel verileri üçüncü kişilere aktarırken gerekli güvenlik önlemlerini almak.
  • Kişisel veri sahiplerinin taleplerini yerine getirmek.

KVKK’nın ihlali halinde, kişisel veri sorumlusu ve veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere idari para cezası verilebilir. Ayrıca, kişisel veri sahiplerinin uğradıkları zararların tazmini için dava açabilecekleri düzenlenmiştir.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel kuralları düzenleyen önemli bir kanundur. KVKK’nın amacı, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve kişisel veri sahiplerinin haklarını korumasını sağlamaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir