SİZCE BİZ KAÇINCI BOYUTTAYIZ?

Bilimsel olarak kanıtlanabilen ve fiziksel etkileri gözlemlenebilen boyutların sayısı 3 olarak kabul edilir. Bunlar uzunluk (boyut 1), genişlik (boyut 2) ve derinlik (boyut 3)‘tir. Bunları zamanla birleştirerek zaman-mekân sürekliliği kavramına ulaşırız.

Ancak teorik olarak, fiziksel dünyamızın ötesinde daha fazla boyutun var olabileceği tartışılmıştır. Bunlar string teorisi ve M-teorisi gibi bazı fizik teorilerinde öngörülür. Bu ek boyutların çok küçük ölçeklerde, bizim algılayabileceğimiz seviyede olmadığı düşünülmektedir.

Dolayısıyla, günlük yaşamımızda deneyimlediğimiz ve bilimsel olarak kanıtlanabilen anlamda biz 3 boyutlu bir evrende yaşıyoruz.

Şunu belirtmek önemlidir ki, felsefi ve dini metinlerde farklı boyutlara dair yorumlar ve sembolik anlatımlar bulunabilir. Bilimsel gerçekliğe dayanmayan bu bakış açılarının gerçekliği kanıtlanmış değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir