Etiket: Elektron

Sicim Teorisi

Sicim teorisi, kuantum mekaniği ve genel görelilik teorilerini birleştiren bir kuramdır. Bu kurama göre, evrendeki temel parçacıklar, titreşen tek boyutlu sicimlerdir. Farklı titreşim frekansları, farklı parçacıklara dönüşür. Bu, elektronlar, fotonlar ve kuarklar gibi bildiğimiz tüm parçacıkları ve daha fazlasını açıklayabilir.

devamı