Veri Tabanı Nedir?

Veri tabanı, organize edilmiş bir şekilde büyük miktarda veri depolamak ve yönetmek için kullanılan bir sistemdir. Bu veriler, tablolardan, satırlardan ve sütunlardan oluşan bir yapı içerisinde saklanır. Veri tabanları, verileri kolayca bulmak, düzenlemek ve analiz etmek için kullanılır.

Veri tabanlarının temel özellikleri şunlardır:

 • Organize Veri Depolama: Veriler, tablolarda, satırlarda ve sütunlarda organize bir şekilde saklanır. Bu sayede veriler kolayca bulunabilir ve erişilebilir.
 • Veri Yönetimi: Veri tabanları, verileri ekleme, silme, güncelleme ve sorgulama gibi çeşitli veri yönetimi işlemleri sunar.
 • Veri Güvenliği: Veri tabanları, yetkisiz erişimi önlemek için çeşitli güvenlik özellikleri sunar.
 • Veri Analizi: Veri tabanları, verileri analiz etmek ve raporlar oluşturmak için çeşitli araçlar sunar.

Veri tabanları, birçok farklı alanda kullanılır:

 • İş Dünyası: Müşteri bilgileri, ürün bilgileri, satış verileri gibi ticari verileri depolamak ve yönetmek için kullanılır.
 • Hükümet: Vatandaş bilgileri, vergi bilgileri, sağlık kayıtları gibi kamu verilerini depolamak ve yönetmek için kullanılır.
 • Bilim ve Araştırma: Deney verileri, araştırma sonuçları gibi bilimsel verileri depolamak ve yönetmek için kullanılır.
 • Eğitim: Öğrenci kayıtları, ders programları, notlar gibi eğitim verilerini depolamak ve yönetmek için kullanılır.

Veri tabanlarının türleri:

 • İlişkisel Veri Tabanları: En yaygın veri tabanı türüdür. Veriler, tablolarda, satırlarda ve sütunlarda organize bir şekilde saklanır.
 • NoSQL Veri Tabanları: İlişkisel veri tabanlarına kıyasla daha az yapılandırılmış verileri depolamak için kullanılır.
 • Dağıtılmış Veri Tabanları: Veriler birden fazla sunucuya dağıtılmış olarak saklanır.
 • Bulut Veri Tabanları: Veriler bulutta barındırılan bir veri tabanında saklanır.

Veri tabanlarıyla ilgili bazı önemli kavramlar:

 • SQL: Veri tabanlarını sorgulamak ve yönetmek için kullanılan bir dildir.
 • DBMS (Veri Tabanı Yönetim Sistemi): Veri tabanlarını oluşturmak, yönetmek ve kullanmak için kullanılan yazılımdır.
 • Veri Tabanı Tasarımı: Veri tabanının nasıl organize edileceğini ve hangi verilerin depolanacağını belirleme sürecidir.
 • Veri Normalizasyonu: Veri tabanındaki verilerin tutarlılığını ve bütünlüğünü sağlamak için kullanılan bir tekniktir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir