Türkiye’de oto galeriler

Türkiye’de otomotiv sektörü hem yurt içi satış hem de ihracat odaklı önemli bir sektördür. Ülkenin otomotiv endüstrisi, Güney Afrika ile Avrupa Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın (FTA) Türkiye’nin otomotiv ihracatı üzerindeki etkisinin de gösterdiği gibi, zorluklar ve fırsatlarla karşı karşıyadır (Çora vd., 2023). Türkiye’de otomobil satışlarının markalara göre gruplandırılması, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen gibi markaların pazarın önemli bir kısmını oluşturduğunu ortaya koyuyor (AVŞAR, 2023). Buna ek olarak, Türkiye Otomotiv İşletme Grubu (TOGG) ile Çin’in Farasis Enerji şirketi arasındaki İpek Yolu (SiRo) fabrikası gibi ortak girişimlerle Türk otomotiv sektörünün yavaş elektrifikasyonu dikkate değer bir trenddir (“Türk otomotiv sektörü elektriklenmede yavaş olacaktır”) , 2021).

Türkiye’nin en yüksek ihracat oranlarına sahip otomotiv, tekstil ve ana metal sanayilerine odaklanan bir çalışmanın da gösterdiği gibi (ÖZBİLTEKİN-PALA, 2024), Türkiye’nin otomotiv endüstrisi, ülkenin ihracata yönelik önde gelen endüstrilerinde önemli bir oyuncudur. Ayrıca ülkenin imalat sanayinin uluslararası rekabet gücünün analizi, Türkiye’nin gıda-içecek, tekstil, giyim, demir-çelik ve otomotiv ürünleri sektörlerindeki rekabet avantajını ön plana çıkarmaktadır (Bağcı, 2016).

Türkiye ile Polonya gibi diğer ülkeler arasındaki işbirliği ve ekonomik bağlar, otomotiv sektörü de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki ortak çabaların altını çiziyor (Gródek-Szostak, 2024). Ayrıca MAN Türkiye A.Ş.’de araç üretiminde yeni menteşe mekanizmalarının uygulanması da gerçekleştirildi. Türkiye’de otomotiv endüstrisindeki sürekli teknolojik gelişmeleri göstermektedir (Göloğlu ve Özdemir, 2018).

Otomotiv endüstrisinde ileri yönetim teknolojilerinin uygulanması, Türkiye’de otomotiv ana sektöründe yapılan bir örnek olaydan da anlaşılacağı üzere, gelişen üretim teknolojilerine paralel olarak yönetim teknolojilerinin önemi vurgulanan bir çalışma konusu olmuştur (Aydoğan, 2005). Ayrıca Türkiye’de beyaz eşya, otomotiv ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmalarda toplam kalite yönetimi uygulamalarının uygulanması, modern yönetim yöntemlerinin çalışanlar üzerindeki etkisini değerlendiren bir araştırma konusu olmuştur (Suğur, 2004).

Sonuç olarak Türkiye’de otomotiv sektörü, ihracata, teknolojik gelişmelere ve uluslararası işbirliklerine odaklanan çok yönlü bir sektördür. Sektör, ticaret anlaşmalarının etkisi ve elektrifikasyonun yavaşlaması gibi zorluklarla karşı karşıya kalırken aynı zamanda rekabet gücünden ve sürekli teknolojik gelişmelerden de yararlanıyor.

Referanslar:
(2021). Türk otomotiv sektörünün elektriklenmesi yavaş olacak.. https://doi.org/10.1108/oxan-db266295
AVŞAR, İ. (2023). R dilinde otomobil satışlarının markalara göre kümelenmesi: Türkiye örneği., 10(18), 96-113. https://doi.org/10.54709/jobesam.1306892
Aydoğan, E. (2005). Endüstriyel tesislerde ileri yönetim teknolojilerinin kullanılmasının nedenleri ve otomotiv sektöründe bir örnek çalışma. Politeknik Dergisi, 337-344. https://doi.org/10.2339/y2005.v8.n4.p337-344
Bağcı, E. (2016). Türkiye imalat sanayi sektörünün uluslararası rekabet edebilirlik analizi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1), 73. https://doi.org/10.14780/iibd.46308
Gródek-Szostak, Z. (2024). Teknoloji ve yenilik alanında Polonya-Türkiye işbirliği: koşullar ve gelişim yönleri. Sosyal Girişimcilik İncelemesi, 3. https://doi.org/10.15678/ser.2023.3.01
Göloğlu, A. ve Özdemir, A. (2018). Büyük araç bagaj kapılarının menteşe mekanizmasının analitik ve bilgisayar destekli konumlandırma, hız ve ivme analizleri. Uluslararası Otomotiv ve Teknoloji Gelişmeleri Dergisi. https://doi.org/10.15659/ijaat.18.01.886
Şeker, N. (2004). Türkiye’de toplam kalite yönetimi uygulamaları: beyaz eşya, otomotiv ve tekstil sektörleri üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(2), 1. https://doi.org/10.1501/sbfder_0000001510
Çora, H., Mikail, E. ve Nazmi, Ç. (2023). Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin sürdürülebilir çevresel ve ekonomik ilişkileri – 2000-2010 dönemine yönelik bir odak çalışması. E3s Konferans Ağı, 383, 03012. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338303012
ÖZBİLTEKİN-PALA, M. (2024). Türkiye’nin ihracata yönelik önde gelen sektörlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri: Geleceğe yönelik bir analiz. Verimlilik Dergisi, 57-76. https://doi.org/10.51551/verimlikte.1326253

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir