veri işleme

Veri işleme, anlamlı bilgiler üretmek için veri öğelerinin toplanması ve manipüle edilmesidir. Bu konu bilgi işlemenin ,”bir gözlemci tarafından tespit edilebilen herhangi bir şekilde bilginin değişimi (işlenmesi)” bir alt kümesi olarak düşünülmektedir.

Veri İşleme (VP/DP (Data Processing)) terimi, veri işleme uygulamalarının çalışmasından sorumlu bir organizasyon içindeki bir işlemi ifade etmek için de kullanılmıştır.

Veri İşleme Fonksiyonları

Veri işleme süreci birçok süreçten geçerek meydanı gelmektedir. Bu süreç gerçekleşirken aşağıdaki adımlardan yararlanılmaktadır.

Doğrulama (Validation) – Sağlanan verilerin doğru ve alakalı olmasını sağlamak için kullanılır.
Sıralama (Sorting) – Öğeleri belirli bir sırayla ve farklı kümeler halinde düzenlemesi işlemidir.
Özetleme (Summarizaton) – Ayrıntılı verileri ana noktalarına indirgenmesi işlemidir.
Toplama (Aggregation) – Birden çok veri parçasının birleştirildiği fonksiyondur.
Analiz (Analysis) – Verilerin toplanması, düzenlenmesi, analizi, yorumlanması ve sunulması işlemleridir.
Raporlama (Reporting) – Ayrıntıları, özet verileri veya hesaplanmış bilgileri listeleme işlemidir.
Sınıflandırma (Classification) – Verilerin çeşitli kategorilere ayrılması işlemidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir