veteriner fakültesi hangi üniversitelerde var

Türkiye’de 18 devlet üniversitesinde ve 11 vakıf üniversitesinde veteriner fakültesi vardır. Devlet üniversitelerinde veteriner fakültesi okumak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nde sayısal puan türünde en az 480 puan almak gerekir. Vakıf üniversitelerinde veteriner fakültesi okumak için YKS’nde sayısal puan türünde en az 450 puan almak gerekir.

Türkiye’deki veteriner fakülteleri şunlardır:

 • Devlet Üniversiteleri
  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Ege Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Hacettepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Marmara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Süleyman Demirel Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Trakya Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Gaziantep Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Mardin Artuklu Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Çukurova Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Gaziantep Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Kocaeli Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Malatya İnönü Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Mersin Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Pamukkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Sakarya Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Sinop Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Trakya Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Vakıf Üniversiteleri
  • Bezmialem Vakıf Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Burak Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Fatih Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • İstanbul Aydın Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • İstanbul Bilim Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • İstanbul Kültür Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • İstanbul Medipol Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • İstanbul Rumeli Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Koç Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Maltepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Medipol Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Okan Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Özyeğin Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • TED Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Veteriner Fakültesi
  • Yeditepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Veteriner fakültesi, 5 yıllık bir lisans programıdır. Program süresince öğrencilere, hayvan fizyolojisi, hayvan patolojisi, hayvan yetiştiriciliği, hayvan beslenmesi, hayvan sağlığı, hayvan hastalıkları ve hayvan sağlığı ile ilgili diğer konularda eğitim verilir. Mezunlar, veteriner hekim olarak, hayvan hastanelerinde, hayvan kliniklerinde, hayvanat bahçelerinde, gıda kontrol kuruluşlarında, hayvancılık sektöründe ve diğer alanlarda çalışabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir