OECD nedir?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 1961 yılında kurulan uluslararası bir kuruluştur. Hükümetlerin ekonomik, sosyal ve çevre politikalarında işbirliği yapmaları için bir forum olarak hizmet vermektedir. OECD’nin faaliyetleri, ekonomi, ticaret, eğitim, yenilik, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi çeşitli alanları kapsar.

OECD, politikacılar, bilim adamları ve uygulayıcılar tarafından yaygın olarak kabul edilen istatistiksel analizleri, raporları ve çalışmalarından ötürü tanınmaktadır. Yunanca (2009). Örgütün politik belgeleri ve tavsiyeleri, uluslararası ve ulusal politika gündemlerini yönlendirmede önemli bir rol oynuyor ve küresel bir politika oyuncusu olarak etkisini yansıtıyor (Bøyum, 2014).

OECD, yenilik, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün teşvikine aktif olarak katıldı. Hükümet, dijital hükümet stratejilerinin, açık hükümete yönelik girişimlerin ve kamu sektörünün yeniliklerinin önünü açarak, hükümeti dönüştürmek ve kamu hizmetlerini geliştirmek için dijital teknolojilerin kullanılmasının önemini vurguladı (“Covid-19 krizi: Hükümete dönüşüm için bir katalizör?”, 2020). Buna ek olarak, OECD çevresel vergilerin değerlendirilmesi, sıkı çevre düzenlemeleri ve karbon emisyonlarını azaltmada yeşil teknolojilerin rolü de dahil olmak üzere çevre politikalarının ilerlemesine katkıda bulunmuştur. (Chen et al., 2022; Aziz et al., 2021).

Eğitim alanında, OECD, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) gibi girişimler yoluyla küresel yetenek geliştirme ve eğitim politikalarını etkiledi. (Sellar & Lingard, 2013; Agrati, 2021). Örgüt, eşitsizlik, insan sermayesi geliştirme ve asgari ücret yasalarının üye ve üye olmayan ülkelerdeki istihdam üzerindeki etkilerini de ele aldı. (Mazurek et al., 2021; Kar et al., 2018).

OECD’nin katılımı şehir sistemleri, ekonomik büyüme ve uluslararası ticaret alanlarına yayılıyor ve üye ülkeler arasındaki polikentrik şehir yapıları, ekonomik yaklaşım ve uluslar arası ticaretin dinamiklerine değerli fikirler sunuyor. (Kiran, 2013; Brezzi & Veneri, 2014; Bouis et al., 2011). ayrıca, kuruluşun araştırmaları ve yayınları, ekonomik büyümenin motorlarını, politikaların ve kurumların etkisini ve küresel kalkınma ve işbirliği konusundaki değişen tartışmayı anlamaya katkıda bulunmuştur. (Bouis et al., 2011; Connolly & Sicard, 2012).

Özetle, OECD, uluslararası işbirliği, bilgi paylaşımı ve çok çeşitli ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda politika geliştirme için önemli bir platform olarak hizmet vermektedir. Onun etkisi, politikaların şekillendirilmesinde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ilerlemesinde ve üyeli ve üye olmayan ülkeler arasında kanıtlara dayalı karar vermeyi teşvik etmekte açıkça görülür. Örgütün küresel bir politika aktörü olarak oynadığı rol, çağdaş zorlukları karşılamak ve bütünleşik ve sürdürülebilir kalkınmayı küreselleşmekte önemini vurguluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir