şiilik ve alevilik

Şiilik, İslam’ın iki ana mezhebinden biridir. Diğer mezhep ise Sünnilik’tir. Şiiler, Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçen ilk halife olan Ebu Bekir’i halife olarak kabul etmezler. Şiiler, Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçen ikinci halife olan Ali’yi halife olarak kabul ederler ve Ali’yi Hz. Muhammed’in yasal varisi olarak görürler.

Alevilik ise, Şiilik’in bir alt mezhebidir. Alevilik, İslam’ın temel inanışlarına dayanır. Ancak, bazı konularda Şiilik’ten farklıdır. Örneğin, Aleviler, Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçen ilk dört halifeden sadece Ali’yi halife olarak kabul ederler. Aleviler, Hz. Ali’yi Hz. Muhammed’in yasal varisi olarak görürler ve onu “On iki imam”dan biri olarak kabul ederler.

Aleviler, Sünnilere göre daha eşitlikçi ve hoşgörülü bir dindir. Alevilerde, tüm insanlar Allah’ın önünde eşittir ve hiçbir ayrım yoktur. Alevilikte, müzik ve dans önemli bir yere sahiptir. Alevilerde, müzik ve dans, ibadetin bir parçasıdır.

Alevilik, Türkiye’de en yaygın olan mezheplerden biridir. Alevilerin büyük bir kısmı Türkiye’nin güneydoğusunda yaşamaktadır. Alevilik, Türkiye’nin kültürel ve sosyal yapısında önemli bir rol oynamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir