alevilik nedir

Alevilik, İslam’ın bir mezhebidir. Alevilerin inancı, Hz. Muhammed’in öğretileri üzerine kuruludur. Alevilik, İslam’ın diğer mezheplerinden farklı olarak, eşitlik, kardeşlik ve sevgiyi temel alan bir dindir. Alevilikte, tüm insanlar Allah’ın önünde eşittir ve hiçbir ayrım yoktur. Alevilik, aynı zamanda müzik ve dansın önemli bir yeri olan bir dindir. Alevilerde, cem ibadeti en önemli ibadettir. Cem ibadeti, Alevilerin bir araya gelerek Allah’a ibadet ettikleri bir törendir. Alevilik, Türkiye’de en yaygın olan mezheplerden biridir. Alevilerin büyük bir kısmı Türkiye’nin güneydoğusunda yaşamaktadır. Alevilik, Türkiye’nin kültürel ve sosyal yapısında önemli bir rol oynamaktadır.

sunniler ile aleviler arasındaki farklar tablosu

Sünnilik ve Alevilik, İslam’ın iki ana mezhebidir. Bu iki mezhebin takipçileri, İslam’ın temel inanışlarında hemfikirdirler. Ancak, bazı konularda farklı görüşlere sahiptirler.

Aşağıda, Sünnilik ve Alevilik arasındaki bazı farklar yer almaktadır:

KonuSünnilikAlevilik
Hz. Muhammed’in ardıllarıHz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçen ilk dört halifeyi (Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali) halife olarak kabul ederler.Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçen ilk dört halifeden sadece Ali’yi halife olarak kabul ederler.
Hz. Ali’nin önemiHz. Ali’yi önemli bir sahabi olarak kabul ederler, ancak onu Hz. Muhammed’in yasal varisi olarak görmezler.Hz. Ali’yi Hz. Muhammed’in yasal varisi olarak görürler ve onu “On iki imam”dan biri olarak kabul ederler.
Dört halifenin seçimiHz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçecek halifelerin seçilmesi konusunda farklı görüşlere sahiptirler. Sünniler, halifelerin seçiminde halkın katılımını önemserler, ancak Aleviler, halifelerin seçiminde sadece Hz. Muhammed’in ailesinin katılımını önemserler.
İbadetSünniler, beş vakit namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlerin tümünü yerine getirirler. Aleviler ise, beş vakit namaz ve orucu yerine getirirler, ancak hac ve zekata önem vermezler.
Alevilikte, cem ibadeti en önemli ibadettir. Cem ibadeti, Alevilerin bir araya gelerek Allah’a ibadet ettikleri bir törendir.
Alevilikte, müzik ve dans önemli bir yere sahiptir. Alevilerde, müzik ve dans, ibadetin bir parçasıdır.
Alevilikte, eşitlik, kardeşlik ve sevgi önemli değerlerdir. Alevilikte, tüm insanlar Allah’ın önünde eşittir ve hiçbir ayrım yoktur.

Sünnilik ve Alevilik, İslam’ın iki önemli mezhebidir. Bu iki mezhebin takipçileri, İslam’ın temel inanışlarında hemfikirdirler. Ancak, bazı konularda farklı görüşlere sahiptirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir