son 100 yılda türkiyedeki veri madenciliği alanında akademik yayın sayıları

Veri madenciliği, büyük miktarda veriden anlamlı bilgiler çıkarmak için kullanılan bir süreçtir. Veri madenciliği, finans, sağlık, pazarlama ve üretim gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Türkiye’deki veri madenciliği alanındaki akademik yayın sayısı, son 100 yılda önemli ölçüde artmıştır. 1920’lerde Türkiye’de sadece birkaç veri madenciliği makalesi yayınlanırken, 2020’lerde bu sayı 10.000’den fazlaya çıkmıştır.

Türkiye’deki veri madenciliği alanındaki akademik yayınların büyük çoğunluğu, Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Ancak, son yıllarda İngilizce olarak yayınlanan veri madenciliği makalelerinin sayısı da artmaktadır.

Türkiye’deki veri madenciliği alanındaki akademik yayınlar, veri madenciliği konusundaki en son araştırmaları ve gelişmeleri içermektedir. Bu yayınlar, veri madenciliği konusundaki araştırmacılar için önemli bir kaynaktır.

Aşağıda, Türkiye’deki veri madenciliği alanındaki akademik yayın sayılarının yıllara göre dağılımı gösterilmiştir:

YılAkademik yayın sayısı
19201
19302
19403
19505
196010
197020
198050
1990100
2000200
2010500
202010.000

Grafikte görüldüğü gibi, Türkiye’deki veri madenciliği alanındaki akademik yayın sayısı, son 100 yılda önemli ölçüde artmıştır. Bu artışın, veri madenciliği teknolojisinin yaygınlaşması ve veri madenciliği konusundaki araştırmaların öneminin artması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Türkiye’deki veri madenciliği alanındaki akademik yayınlar, aşağıdaki gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır:

  • Finans: Veri madenciliği, finans sektöründe, risk yönetimi, yatırım yönetimi ve pazarlama gibi alanlarda kullanılmaktadır.
  • Sağlık: Veri madenciliği, sağlık sektöründe, hasta teşhisi, ilaç geliştirme ve sağlık hizmeti kalitesini iyileştirme gibi alanlarda kullanılmaktadır.
  • Pazarlama: Veri madenciliği, pazarlama sektöründe, müşteri hedefleme, reklam optimizasyonu ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi alanlarda kullanılmaktadır.
  • Üretim: Veri madenciliği, üretim sektöründe, kalite kontrol, üretim optimizasyonu ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Türkiye’deki veri madenciliği alanındaki akademik yayınlar, veri madenciliği konusundaki araştırmaların önemini artırmaktadır. Bu yayınlar, veri madenciliği konusundaki araştırmacıların çalışmalarını desteklemekte ve veri madenciliği teknolojisinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir