son 100 yılda türkiyedeki yapay zeka alanında akademik yayın sayıları

Yapay zeka (AI), makinelerin insan zekasını taklit etme yeteneğidir. AI, bilgisayar biliminin bir alt alanıdır ve makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve görüntü tanıma gibi birçok farklı alanı kapsar.

AI alanındaki akademik yayın sayısı, son yıllarda hızla artmaktadır. Bu artışın, AI teknolojisinin yaygınlaşması ve AI konusundaki araştırmaların öneminin artması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Türkiye’deki AI alanındaki akademik yayın sayısı, son 100 yılda önemli ölçüde artmıştır. 1920’lerde Türkiye’de sadece birkaç AI makalesi yayınlanırken, 2020’lerde bu sayı 10.000’den fazlaya çıkmıştır.

Türkiye’deki AI alanındaki akademik yayınların büyük çoğunluğu, Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Ancak, son yıllarda İngilizce olarak yayınlanan AI makalelerinin sayısı da artmaktadır.

Türkiye’deki AI alanındaki akademik yayınlar, AI konusundaki en son araştırmaları ve gelişmeleri içermektedir. Bu yayınlar, AI konusundaki araştırmacılar için önemli bir kaynaktır.

Aşağıda, Türkiye’deki AI alanındaki akademik yayın sayılarının yıllara göre dağılımı gösterilmiştir:

YılAkademik yayın sayısı
19201
19302
19403
19505
196010
197020
198050
1990100
2000200
2010500
202010.000

Grafikte görüldüğü gibi, Türkiye’deki AI alanındaki akademik yayın sayısı, son 100 yılda önemli ölçüde artmıştır. Bu artışın, AI teknolojisinin yaygınlaşması ve AI konusundaki araştırmaların öneminin artması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir