Etiket: Toplama

Veri İşleme Nedir?

Veri İşleme Nedir? Veri işleme, ham verilerin anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesi için uygulanan bir dizi adımdan oluşan bir süreçtir. Bu süreç, verilerin toplanması, temizlenmesi, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve görselleştirilmesini kapsar. Veri işleme, çeşitli alanlarda kullanılır, bunlara şunlar dahildir: Veri İşleme Aşamaları Veri işleme genel olarak şu aşamalardan oluşur: 1. Veri Toplama: İlk adım, analiz edilecek verileri toplamaktır. Bu, anketler, sensörler, veri tabanları veya web siteleri gibi çeşitli kaynaklardan yapılabilir. 2. Veri Temizleme: Toplanan veriler genellikle eksik, tutarsız veya hatalı olabilir. Bu nedenle, analizden önce verilerin temizlenmesi gerekir. […]

devamı