Veri İşleme Nedir?

Veri İşleme Nedir?

Veri işleme, ham verilerin anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesi için uygulanan bir dizi adımdan oluşan bir süreçtir. Bu süreç, verilerin toplanması, temizlenmesi, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve görselleştirilmesini kapsar. Veri işleme, çeşitli alanlarda kullanılır, bunlara şunlar dahildir:

 • Bilimsel Araştırma: Bilim insanları, deneylerden ve gözlemlerden elde edilen verileri analiz etmek için veri işleme tekniklerini kullanır.
 • İş Dünyası: İşletmeler, müşteri davranışlarını anlamak, pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek ve ürün geliştirme sürecini optimize etmek için veri işleme tekniklerini kullanır.
 • Kamu Sektörü: Kamu kurumları, suç oranlarını izlemek, trafik akışını yönetmek ve halk sağlığını korumak için veri işleme tekniklerini kullanır.

Veri İşleme Aşamaları

Veri işleme genel olarak şu aşamalardan oluşur:

1. Veri Toplama: İlk adım, analiz edilecek verileri toplamaktır. Bu, anketler, sensörler, veri tabanları veya web siteleri gibi çeşitli kaynaklardan yapılabilir.

2. Veri Temizleme: Toplanan veriler genellikle eksik, tutarsız veya hatalı olabilir. Bu nedenle, analizden önce verilerin temizlenmesi gerekir. Bu, eksik değerlerin doldurulması, tutarsızlıkların giderilmesi ve hataların düzeltilmesi gibi işlemleri içerir.

3. Veri Düzenleme: Temizlenmiş veriler daha sonra analiz için uygun bir formata dönüştürülmelidir. Bu, verileri tablolar, grafikler veya diğer görsel temsiller gibi farklı formatlara dönüştürmeyi içerebilir.

4. Veri Analizi: Düzenlenmiş veriler daha sonra analiz edilir. Bu, istatistiksel yöntemler, makine öğrenimi algoritmaları veya diğer veri analizi teknikleri kullanılarak yapılabilir.

5. Veri Görselleştirme: Analiz sonuçları daha sonra görselleştirilerek iletişim kurulabilir ve paylaşılabilir hale getirilebilir. Bu, grafikler, tablolar, haritalar veya diğer görsel temsiller gibi farklı görselleştirme teknikleri kullanılarak yapılabilir.

Veri İşleme Teknikleri

Veri işleme, çeşitli teknikler ve araçlar içeren geniş bir alandır. En yaygın kullanılan tekniklerden bazıları şunlardır:

 • İstatistiksel Yöntemler: Ortalama, medyan, standart sapma gibi istatistiksel ölçütler verileri özetlemek için kullanılabilir. Korelasyon ve regresyon analizi gibi diğer istatistiksel yöntemler, veriler arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılabilir.
 • Makine Öğrenimi: Makine öğrenimi algoritmaları, verilerden otomatik olarak öğrenmek ve tahminlerde bulunmak için kullanılabilir. Örneğin, bir makine öğrenimi algoritması müşteri davranışını analiz etmek ve gelecekteki satın alma işlemlerini tahmin etmek için kullanılabilir.
 • Veri Madenciliği: Veri madenciliği, büyük veri kümelerinden gizli örüntüleri ve bilgileri keşfetmek için kullanılan bir tekniktir.
 • Doğal Dil İşleme: Doğal dil işleme, bilgisayarların insan dilini anlamasını ve işlemesini sağlayan bir tekniktir.

Veri İşleme Araçları

Veri işleme için kullanılan birçok farklı araç vardır. En yaygın kullanılan araçlardan bazıları şunlardır:

 • Microsoft Excel: Excel, temel veri analizi ve görselleştirme için popüler bir elektronik tablo programıdır.
 • R: R, istatistiksel analiz ve grafik oluşturma için güçlü bir yazılım programıdır.
 • Python: Python, veri analizi, makine öğrenimi ve veri görselleştirme için popüler bir programlama dilidir.
 • Tableau: Tableau, veri görselleştirme ve analiz için bir iş zekası platformudur.
 • Qlik Sense: Qlik Sense, bir diğer popüler veri görselleştirme ve analiz platformudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir