Etiket: veri

Transpoze Veri İşleme

Veri biliminde transpoze, bir matrisin satır ve sütunlarını yer değiştiren işlemi ifade eder. Bu işlem sonucunda satırlar sütunlara, sütunlar ise satırlara dönüşür. Transpoze işleminin çeşitli faydaları vardır: Transpoze işlemini gerçekleştirmenin birkaç yolu vardır: Transpoze işlemi, veri biliminde sıklıkla kullanılan temel bir matematiksel işlemdir. Veri setlerini analiz etmeyi, işlemler yapmayı ve modeller oluşturmayı kolaylaştırabilir. Transpoze ile ilgili bazı ek bilgiler:

devamı

ChatGPT 4o Nedir?

ChatGPT 4o, OpenAI tarafından geliştirilen ve doğal dil işleme (NLP) teknolojisinin en son halini temsil eden, dördüncü nesil bir dil modelidir. ChatGPT 4o’nun bazı önemli özellikleri şunlardır: ChatGPT 4o’nun kullanım alanları oldukça geniştir. Bazı örnekler şunlardır: ChatGPT 4o şu anda halka açık olarak erişilebilir değildir. Ancak, OpenAI’nın araştırmacılara ve geliştiricilere modelin bir ön sürümünü sunmayı planladığı bildirilmiştir.

devamı

Veri Temizleme Nedir?

Veri temizleme, kullanılmadan önce verilerdeki hatalı, eksik veya alakasız bilgileri düzeltme veya kaldırma işlemidir. Bu işlem, verilerin doğru, eksiksiz ve tutarlı olmasını sağlayarak analizlerin daha doğru ve güvenilir sonuçlar üretmesine yardımcı olur. Veri temizleme, çeşitli teknikler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu tekniklerden bazıları şunlardır: Veri temizlemenin önemi: Veri temizliği araçları: Veri temizlemeyi kolaylaştırmak için çeşitli araçlar mevcuttur. Bu araçlardan bazıları şunlardır:

devamı

Sibernetik Nedir?

Sibernetik, canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalıdır. Bu sistemler, insan beyni gibi biyolojik sistemlerden robotlar ve bilgisayarlar gibi mekanik sistemlere kadar uzanabilir. Sibernetiğin temel amacı, sistemlerin nasıl işlediğini ve nasıl kontrol edilebileceğini anlamaktır. Bunu başarmak için sibernetik, matematik, fizik, mühendislik, bilgisayar bilimi, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji gibi çeşitli disiplinlerden yararlanır. Sibernetiğin temel kavramları şunlardır: Sibernetik, birçok farklı alanda uygulama bulmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Sibernetik, 20. yüzyılın en önemli bilim dallarından biridir. Günümüzde yapay zekânın gelişmesi ile birlikte sibernetiğin önemi daha da artmaktadır.

devamı

Prompt Mühendisliği Nedir?

Prompt mühendisliği, yapay zeka (YZ) modellerine en iyi şekilde nasıl talimat verileceğini inceleyen ve uygulayan bir disiplindir. Özellikle büyük dil modelleri (LLM’ler) gibi doğal dil işleme (NLP) yeteneklerine sahip YZ modellerinde yaygın olarak kullanılır. Prompt mühendisinin amacı, YZ modeline verilen metin tabanlı girdinin (prompt) model tarafından en iyi şekilde anlaşılmasını ve istenen çıktıyı üretmesini sağlamaktır. Bunu başarmak için prompt mühendisleri, dilbilgisi, semantik ve pragmatik gibi çeşitli dilbilimsel ve dilbilimsel bilgilere hakim olmalı, aynı zamanda YZ modellerinin çalışma prensiplerini ve sınırlamalarını da iyi anlamalıdır. Prompt mühendisliği, aşağıdakiler gibi çeşitli […]

devamı

Veri Güvenliği Nedir?

Veri güvenliği, verilerin yetkisiz erişim, kullanım, ifşa, değiştirilme, yok edilme veya kaybolmasına karşı korunmasıdır. Bu, hem kurumsal hem de bireysel veriler için önemlidir. Veri güvenliğini sağlamak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: Veri güvenliği, günümüzde büyük önem taşımaktadır. Çünkü veriler, kurumlar ve bireyler için oldukça değerlidir. Veri sızıntıları ve saldırıları, maddi kayıplara, itibar zedelenmesine ve yasal yaptırımlara yol açabilir. Veri güvenliğini sağlamak için:

devamı

WEKA Nedir ?

WEKA, Waikato Environment for Knowledge Analysis (Waikato Bilgi Analizi Ortamı) teriminin kısaltmasıdır. Yeni Zelanda’daki Waikato Üniversitesi’nde geliştirilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır. WEKA, bir makine öğrenmesi ve veri madenciliği yazılımı olarak tanımlanır. Yani, yapay zekaya dayalı olarak verilerden anlamlı çıkarımlar elde etmenize yardımcı olur. WEKA’nın Özellikleri: WEKA Kimler İçin Uygundur? WEKA’nın Kullanım Alanları: WEKA’nın Dezavantajları:

devamı

Matlab Nedir ? Kullanım Alanları :

Matlab, bir اختصار (ihtisar – kısaltma) olarak MATrix LABoratory kelimelerinin birleşmesinden oluşan, çok amaçlı bir sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil programlama dilidir. Matlab’ın Kullanım Alanları: Matlab’ın Özellikleri: Matlab Kimler İçin Uygundur? Matlab ücretli bir programdır ancak öğrenciler için indirimli lisanslar mevcuttur. Ayrıca deneme sürümü de bulunmaktadır.

devamı

Veri İşleme Nedir?

Veri İşleme Nedir? Veri işleme, ham verilerin anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesi için uygulanan bir dizi adımdan oluşan bir süreçtir. Bu süreç, verilerin toplanması, temizlenmesi, düzenlenmesi, analiz edilmesi ve görselleştirilmesini kapsar. Veri işleme, çeşitli alanlarda kullanılır, bunlara şunlar dahildir: Veri İşleme Aşamaları Veri işleme genel olarak şu aşamalardan oluşur: 1. Veri Toplama: İlk adım, analiz edilecek verileri toplamaktır. Bu, anketler, sensörler, veri tabanları veya web siteleri gibi çeşitli kaynaklardan yapılabilir. 2. Veri Temizleme: Toplanan veriler genellikle eksik, tutarsız veya hatalı olabilir. Bu nedenle, analizden önce verilerin temizlenmesi gerekir. […]

devamı