Veri bilimi alanındaki eğitim faaliyetleri

Eğitim ile veri bilimi arasında özel bir ilişki söz konusudur. Öğrenme süreci ve eğitim kurumları, zengin veriler içermektedir ve toplum için büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitim, özellikle veri bilimi için çok uygun bir alandır.Veri bilimi, işletmelerin bilgisayarları ve bilişim teknolojilerinin iş süreçlerini değiştirmesiyle benzer bir şekilde devrim yapma potansiyeline sahip yeni bir paradigmadır. Bu yeni zorluklar, teknolojik ilerlemelere ayak uydurmak ve onların toplumun yararına şekillendirmek için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda üniversitelere ve genel olarak yükseköğrenime sorumluluklar yükler. Aşağıda Türkiye’de ve Dünyada veri bilimi alanındaki bazı eğitim faaliyetleri görülmektedir.

Veri biliminde etik ve veri koruma
İnternetten veya mağazalardan alışveriş yaparken satıcı firmalar tarafından kullanıcılara belirtilen, ancak kullanıcılar tarafından pek üstünde durulmayan, şahsi verilerin aktarıldığı bir sistem mevcuttur. Bununla ilgili 7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Özellikle web üzerinden, e-ticaret yoluyla üyelerden veya mağazalar yoluyla ziyaretçilerden gelen pek çok veri toplanmaktadır. Bu gizlilik ve üyelik bilgilendirme sözleşmeleri okunmalı ve bilgilerimizin depolandığı unutulmamalıdır.

“Türkiye’de 24.03.2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.” Kanun kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.[18] Kişisel verilerin korunması konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerdeki gelişmeler nedeniyle dünyada sürekli olarak yön değiştirmekte ve sosyal, iktisadi açılardan uluslararası bir konuma gelmektedir. Başta sosyal ağlar, bulut bilişim, büyük veri analizi ve küreselleşmenin getirdiği etkilerle pek çok etken kişisel verilere erişimi ve verilerin toplanıp kullanılmasını değiştirmiş ve kolaylaştırmıştır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Veri_bilimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir