Veri biliminin uygulandığı bazı alanlar

Sağlık alanındaki veri bilimi uygulamaları
Günümüzde klinik vakalara stratejik bir karar desteği sağlayabilmek için büyük veri yığınları içinden değerli verilerin kullanılmasına yönelik modeller geliştirilmekte ve bunların kullanım alanları gittikçe büyük verinin analiz edildiği yeni nesil klinik karar destek sistemleri, sağlık uzmanlarının kullanımına sunularak faydalı uygulamalar geliştirilebilmektedir.

İşletmecilik alanındaki veri bilimi uygulamaları
Perakende satış ve pazarlama için veri madenciliği uygulamalarının çoğu kolaylıkla kullanılabilmektedir. Tipik bir yaklaşım, satın alma ve işlem geçmişlerinin tanımları gibi verilerden yararlanarak müşterileri sınıflandırmak ya da kümelere ayırmaktır. Bu kümeler, bugün bile pratikte sıklıkla görülebilen A-B-C segmentlerinden çok daha iyi optimize edilmiş veri odaklı bölümler oluşturabilir. Müşterilerin segmentlere ayırmak, örneğin belirli satış veya pazarlama kanalları için müşterileri seçmek veya bu müşterilere veya potansiyel müşterilere yaklaşmak için en uygun sonraki en iyi eylemin hangisi olduğunu tahmin etmek gibi daha ileri analizler için önemli bir önkoşuldur.

Eğitim alanındaki veri bilimi uygulamaları
“Eğitimde veri madenciliği, eğitim araştırmaları içerisinde yer alan bilgisayar bilimi, istatistik, matematik gibi pek çok alanla ilişkisi bulunan disiplinler arası bir çalışma alanı olup eğitimde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri ile üretilen verilerin, analiz edilerek eğitimde olan kişiler için anlamlı bilgilere dönüştürülmesini amaç edinmiştir. Oldukça yeni olan bu alanın eğitimciler için önemi büyüktür.”

https://tr.wikipedia.org/wiki/Veri_bilimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir