islamda mezhepler

İslam, tek tanrılı bir dindir ve yaklaşık 1.8 milyar takipçiye sahiptir. İslam’ın temel inanışları, Allah’ın birliği, Hz. Muhammed’in peygamberliği, ahiret inancı, kader inancı, namaz, oruç, zekat ve hacdır.

İslam’ın en büyük iki mezhebi Sünnilik ve Şiilik’tir. Sünnilik, İslam’ın en yaygın mezhebidir ve yaklaşık 1.5 milyar takipçiye sahiptir. Şiilik, İslam’ın ikinci büyük mezhebidir ve yaklaşık 300 milyon takipçiye sahiptir.

Sünniler, Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçen ilk dört halifeyi (Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali) halife olarak kabul ederler. Şiiler ise Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçen ilk halife olan Ebu Bekir’i halife olarak kabul etmezler. Şiiler, Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçen Ali’yi halife olarak kabul ederler ve Ali’yi Hz. Muhammed’in yasal varisi olarak görürler.

Sünniler ve Şiiler, İslam’ın temel inanışlarında hemfikirdirler. Ancak, bazı konularda farklı görüşlere sahiptirler. Örneğin, Sünniler, Şiilerin Hz. Muhammed’in yasal varisi olarak gördüğü Ali’yi halife olarak kabul etmezler. Şiiler ise Sünnilerin Hz. Muhammed’in vefatından sonra yerine geçen ilk dört halifeyi halife olarak kabul etmediklerini kabul etmezler.

Sünniler ve Şiiler, İslam’ın en büyük iki mezhebidir. Bu iki mezhebin takipçileri, dünyanın her yerinde yaşamaktadır. Sünniler ve Şiiler, İslam’ın temel inanışlarında hemfikirdirler. Ancak, bazı konularda farklı görüşlere sahiptirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir