Big Data (Büyük Veri) Nedir? Big Data Teknolojileri Nelerdir?

Aylık olarak eline ne kadar para geçeceğini bilmezsen, ya ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılayamazsın ya da borca batarsın değil mi? Büyük veriyi de bu şekilde düşünebilirsin. Eğer verilerini ölçemezsen onları yönetemezsin. Peki, sence büyük veri nedir; ne değildir? Küçük bir kitapçı dükkanın olduğunu düşünün. Bir gün, bir hafta, hatta bir ay içinde hangi kitapların satıldığını rahatlıkla takip edebilirsin. Peki, söz konusu daha büyük bir kitapçı zinciri ve koca bir yığın halindeki gün sonu raporları olduğunda ne yapabilirsin? Dükkanına gelen her müşterinin hangi kitabı satın aldığını ve o kitaba bağlı […]

devamı

Büyük Veri (Big Data) Nedir?

Büyük Veri (Big Data) Nedir, Neden Önemlidir? Artık toplumumuzu büyük veri analitiği olmadan hayal etmek imkansız. Örneğin, pek çok şirket ve kurum, farklı derecelerde başarı elde etse de şimdiden büyük veri uygulamaları geliştirmiştir. Sosyal medya, IoT sensörleri gibi çeşitli platformlar ve teknolojiler her zaman veri üretir ve bu verileri bilgilere dönüştürmek bir hayli zordur. Şirketlerin sahip olduğu verilerin yanı sıra akıllı sayaçlar, internete bağlı kamyonlar, uçak motorları, akıllı saatler, buzdolapları ve daha fazlası günümüzde veri üretir. Bu gerçek zamanlı verilere IoT büyük veri denir, çünkü büyük miktarda işlenmemiş […]

devamı

Turing makinesi

Tarihçe Karmaşık hesapların belirli bir düzenek tarafından yapılıp yapılamayacağı, 20. yüzyılın başlarında büyük bir tartışma konusu olmuştu. Öteden beri el ile veya zihinden yapılan hesaplamalar çok zaman almakla birlikte, birçok hatayı da beraberinde getiriyordu. Tüm bu tartışmalar sürerken, 1936 yılında, ünlü matematikçi Alan M. Turing “Saptama Problemi Hakkında Bir Uygulamayla Birlikte Hesaplanabilir Sayılar” (İngilizce On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem) isimli bir makalesini yayınladı. Makalesinde teorik ve matematiksel temellere dayalı sanal bir makineden bahseden Turing, her türlü matematiksel hesabın bu sanal makineyle yapılabileceğini iddia ediyordu. […]

devamı

yapay zeka tarihçesi

“Yapay zekâ” kavramının geçmişi modern bilgisayar bilimi kadar eskidir. Fikir babası, “Makineler düşünebilir mi?” sorunsalını ortaya atarak makine zekâsını tartışmaya açan Alan Mathison Turing’dir. 1943’te II. Dünya Savaşı sırasında Kripto analizi gereksinimleri ile üretilen elektromekanik cihazlar sayesinde bilgisayar bilimi ve yapay zekâ kavramları doğmuştur. Alan Turing, Nazilerin Enigma makinesinin şifre algoritmasını çözmeye çalışan matematikçilerin en ünlü olanlarından biriydi. İngiltere, Bletchley Park’ta şifre çözme amacı ile başlatılan çalışmalar, Turing’in prensiplerini oluşturduğu bilgisayar prototipleri olan Heath Robinson, Bombe Bilgisayarı ve Colossus Bilgisayarları, Boole cebirine dayanan veri işleme mantığı ile Makine Zekâsı kavramının oluşmasına sebep olmuştu. Modern bilgisayarın atası olan bu makineler ve programlama mantıkları aslında insan zekâsından ilham almışlardı. Ancak sonraları, modern bilgisayarlarımız daha çok uzman sistemler diyebileceğimiz programlar ile gündelik hayatımızın […]

devamı

Yapay zeka

Yapay zekâ (YZ, İngilizce: Artificial intelligence, AI), insanlar da dahil olmak üzere hayvanlar tarafından görüntülenen doğal zekânın aksine makineler tarafından görüntülenen zekâ çeşididir. İlk ve ikinci kategoriler arasındaki ayrım genellikle seçilen kısaltmayla ortaya çıkar. “Güçlü” yapay zeka genellikle Yapay genel zekâ (İngilizce: Artificial General Intelligence kelimelerinin kısaltılmışı olarak: AGI) olarak etiketlenirken “doğal” zekayı taklit etme girişimleri yapay biyolojik zeka (İngilizce: Artificial Biological Intelligence: ABI) olarak adlandırılır. Önde gelen yapay zeka ders kitapları, alanı zeki etmenlerin çalışması olarak tanımlar: Çevresini algılayan ve hedeflerine başarıyla ulaşma şansını en üst düzeye çıkaran eylemleri gerçekleştiren herhangi bir cihaz. Halk arasında, “yapay zeka” terimi genellikle insanların insan zihni ile […]

devamı

veri işleme

Veri işleme, anlamlı bilgiler üretmek için veri öğelerinin toplanması ve manipüle edilmesidir. Bu konu bilgi işlemenin ,”bir gözlemci tarafından tespit edilebilen herhangi bir şekilde bilginin değişimi (işlenmesi)” bir alt kümesi olarak düşünülmektedir. Veri İşleme (VP/DP (Data Processing)) terimi, veri işleme uygulamalarının çalışmasından sorumlu bir organizasyon içindeki bir işlemi ifade etmek için de kullanılmıştır. Veri İşleme Fonksiyonları Veri işleme süreci birçok süreçten geçerek meydanı gelmektedir. Bu süreç gerçekleşirken aşağıdaki adımlardan yararlanılmaktadır. Doğrulama (Validation) – Sağlanan verilerin doğru ve alakalı olmasını sağlamak için kullanılır.Sıralama (Sorting) – Öğeleri belirli bir sırayla ve farklı kümeler […]

devamı

Veri bilimi nedir?

Veri bilimi, iş için anlamlı öngörüler ayıklamak amacıyla veriler üzerinde gerçekleştirilen çalışmaların adıdır. Büyük miktardaki verileri analiz etmek için matematik, istatistik, yapay zeka ve bilgisayar mühendisliği alanlarının ilke ve uygulamalarını bir araya getiren, disiplinler arası bir yaklaşımdır. Bu analiz, veri bilimcilerinin ne olduğu, neden olduğu, ne olacağı ve sonuçlarla neler yapılabileceğini sormalarına ve bu soruları cevaplamalarına yardımcı olur. Veri bilimi neden önemlidir? Veri bilimi, verilerden anlam çıkartmak amacıyla çeşitli araç, yöntem ve teknolojileri bir araya getirdiği için önemlidir. Modern kuruluşlar adeta bir veri bombardımanı altında. Bilgileri otomatik olarak […]

devamı

Veri bilimi platformu yeni olanaklar sunar

Pek çok şirket entegre bir platform olmadan veri bilimi çalışmalarının yetersiz, güvenilmez ve ölçeklendirilmesinin zor olduğunu fark etti. Bu farkındalık, veri bilimi platformlarının geliştirilmesine yol açtı. Bu platformlar, tüm veri bilimi çalışmalarının merkezinde yer alan yazılım merkezleridir. İyi bir platform, veri bilimini uygulamadaki zorlukların büyük bir kısmını hafifletir, işletmelerin verilerini daha hızlı ve daha verimli bir şekilde içgörülere dönüştürmelerine yardımcı olur. Veri bilimcileri, makine öğreniminden yararlanan merkezi bir platform sayesinde en sevdikleri açık kaynaklı araçları kullanarak iş birliğine dayalı bir ortamda çalışabilirler. Ve tüm çalışmaları sürüm kontrol sistemiyle senkronize edilir. […]

devamı

Veri Bilimi nedir?

Veri bilimi sürecini kim denetliyor? Çoğu kurumda veri bilimi projeleri, genellikle üç tür yönetici tarafından denetlenir: İşletme yöneticileri:  Bu yöneticiler, sorunu tanımlamak ve analiz stratejisi geliştirmek üzere veri bilimi ekibi ile birlikte çalışır. Pazarlama, finans veya satış gibi bir iş kolunun yöneticisi olabilirler ve bu yöneticilere bağlı çalışan bir veri bilimi ekibi bulunur. Projelerin teslim edilmesini sağlamak üzere veri bilimi ve BT yöneticileriyle yakın çalışma yürütürler. BT yöneticileri:  Kıdemli BT yöneticileri, veri bilimi operasyonlarını destekleyecek altyapı ve mimariden sorumludur. Veri bilimi ekiplerinin verimli ve güven içinde çalışmasını sağlamak […]

devamı

Veri Madenciliği Nedir ve Nasıl Yapılır?

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması, beraberinde alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Daha önce fiziksel olarak yaptığımız birçok işi ve işlemi artık bilgisayardan, cep telefonundan ya da tabletten yapıyoruz. Banka ödemeleri, alışveriş, hastane randevusu alma ve daha birçok işi, telefonun birkaç tuşuna basarak gerçekleştirebiliyoruz. Telefonumuzla ya da bilgisayarımızla internet üzerinden yaptığımız her işlem sonucunda, karşı tarafta bazı verilerin birikmesini sağlıyoruz. İşletmelerin sunucularında biriken bu verilerin toplanması, analiz edilmesi ve aralarından “İşe yarar” olanların ayıklanması işine “Veri madenciliği” diyoruz. GTech olarak bu yazımızda, veri madenciliği ve nasıl yapıldığı konusunda merak edilen konulara açıklık getirdik. Veriler […]

devamı

Veri madenciliği

Veri madenciliği deyimi yanlış kullanılan bir kavram olabileceğinden buna eş değer başka kullanımlar da literatüre geçmiştir. Veritabanlarında bilgi madenciliği (İng. knowledge mining in databases), bilgi çıkarımı (İng. knowledge extraction), veri ve örüntü analizi (İng. data/pattern analysis), veri arkeolojisi gibi. Bu terimler arasında “Veritabanlarında Bilgi Keşfi” (İng. VBK – knowledge discovery in databases – KDD) en yaygınıdır.  Alternatif olarak veri madenciliği aslında bilgi keşfi sürecinin bir parçası şeklinde kabul görmektedir. Bu adımlar:

devamı